Först i slutet av september kunde Älvsbyns Forskarförening hålla årsmöte för 2021. Cirka 60 personer samlades på Älvsby Folkhögskola för att ge styrelsen ansvarsfrihet och delvis välja en ny styrelse. Nyvalda i styrelsen är Margareta Johansson och Helena Stenberg samt suppleanterna Erik Skoglund och Kerstin Backman, ny i valberedningen är Helena Öberg.

 

Efter konstituerande möte ser styrelsen ut på följande sätt;

 

Ordförande   Anders Sandström

Vice ordf       Monika Jonsson

Sekreterare   Birgit Lundqvist

Kassör           Catharina Berggren

Ledamot       Margareta Johansson

Ledamot       Helena Stenberg

Ledamot       Börje Isaksson

Suppleant      Inger Torgersson

Suppleant      Margareta Holmström

Suppleant      Inger Öhlund

Suppleant      Erik Skoglund

Suppleant      Kerstin Backman

 

I VU sitter ordf Anders Sandström, vice ordf Monika Jonsson samt kassören Catharina Berggren.

 

Verksamhetsberättelsen för 2020 talade om ett verksamhetsår som i grunden blivit störd av pandemin. Föreningens populära måndagsträffar, s k öppet hus i bibliotekets forskarhörna, samt studiecirklar och andra möten har fått anstå. Verksamhetsplaneringen fram till nästa årsmöte, som kommer att ske om ett halvår, visar också på en stor osäkerhet eller som föreningens ordförande uttryckte det – vi får laga efter läge!

 

Efter genomförda årsmötesförhandlingar, som med bravur sköttes av Göran Stenlund och Inger Boström, vidtog kvällens gästföreläsare, Ulf Holmberg och Olof Andersson från Piteå. De visade ett bildspel om ”Piteå stads tillkomst”, informerade om boken ”Piteå 400 år” samt den kartläggning av stadens hela befolkning från 1621 till 1812, som nu finns samlad på ett USB-minne. Boken tar upp ett urval av intressanta personer och händelser under stadens första 200 år. Föreläsningen var mycket uppskattad.

 

Därefter vidtog avtackning av föreläsare, mötesordförande och dito sekreterare samt avgående medlemmar ur styrelse och valberedning. Kvällen avslutades med kaffe och lotteridragning på bok och USB. Många tog också tillfället i akt att prata med gamla och nya bekanta, samt uttryckte sin glädje över att detta nu äntligen kan ske öga mot öga. Klockan hann bli nästan halv nio innan man begav sig hem i höstmörkret.

 

Anders Sandström

Ordförande