PROGRAM
10.00–11.30 Föreläsning om arkeologi kring Älvsbyn
Frida Palmbo, arkeolog vid Norrbottens museum, föreläser om arkeologiska undersökningar av
ett antal fornlämningar i Älvsbyns kommun och GeoVista informerar om geofysiska mätningar på Selholmen.
Plats:Polar Hotel, Storgatan 29, Älvsbyn.
11.30–13.00 Lunchbuffé på Polar Hotel. Föranmälan senast söndag 18 augusti till Catharina Berggren, Älvsbyns forskarförening, 070-891 22 74 eller catharina.b4567@gmail.com.
Pris:95 kr. Barn under 10 år gratis.
13.00–15.00 Guidning på Selholmen, Älvsbyn. Frida Palmbo, arkeolog vid Norrbottens museum, håller en guidad visning av de eventuella gravhögarna på Selholmen. GeoVista berättar om de geo fysiska mätningarna som har genomförts på ön. Har du äldre bilder på högarna och festplatsen som funnits på ön, ta gärna med dem och visa
under dagen, eller skicka via e-post till frida.palmbo@norrbotten.se. Mer information:Frida Palmbo,
070-300 94 32. Se också: www.norrbottensmuseum.se
SÖNDAG 25/8 KL 10–15 · ÄLVSBYN
Norrbottens museum får ofta värdefulla och spännande tips om forn- och kulturlämningar runt om i Norrbotten. Ett sådant är de eventuella gravhögarna på Selholmen i Älvsbyn. Gravhögar av den här storleken har nämligen aldrig tidigare hittats i Norrbotten. Under sommaren och hösten 2019 gör Norrbottens museum fördjupade arkeologiska utredningar på Selholmen för att ta reda på om det är gravhögar eller naturligt skapade högar. Som en del i den fördjupade utredningen utförs geofysiska undersökningar och en geologisk provborrning. Om det visar sig att det är gravar är det en arkeologisk sensation!
Hitta till Selholmen
Parkering vid Selholmens camping, Campinggatan 23, Älvsbyn.
Promenera norrut, förbi grinden som förhindrar biltrafik på gång-
och cykelvägen intill Piteälven. Platsen kommer att skyltas upp.
Tillgänglighet
Terrängen är lättgången. Parkering sker vid Selholmens
camping. Därefter en cirka 300 meter lång promenad längs en
sandig skogsbilväg fram till högarna på Selholmen.