Den 28 mars 2022 hade Forskarföreningen sitt årsmöte. Denna gång i kapellet på Folkhögskolan. Nära ett 60-tal medlemmar deltog. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar så presenterade Anneli Johansson intressant information om Älvsby Kyrkstad. Det gångna året har pga coronapandemin, inneburit en bantad verksamhet. Ekonomin har dock fungerat tillfredställande och styrelsen beviljades full ock tacksam ansvarsfrihet, för det gångna året. Tyvärr måste vi ännu en gång lämna ordförandeposten vakant. Anders Sandström, som ska ha ett STORT TACK för sina insatser, kunde tyvärr inte ställa upp för omval. Vi har dock en erfaren och duktig styrelse som säkert kommer att klara arbetet gemensamt.

Vi hade också Uno Westerlund med oss denna kväll och den som ville hade möjlighet att köpa sig ett signerat ex av hans memoarbok  “Från periferin till centrum-där jag var med”.