Onsdag den 24 oktober hade Älvsbyns Bibliotek besök av Elisabeth Juul, som informerade och föreläste om sina båda böcker ”GENialiskt” och ”Mer GENialiskt”. Båda rikt illustrerade av konstnären Anna Edin. Dessa böcker ger i ett antal korta kapitel exempel på hur dolda släktgåtor fått sin lösning via den nya DNA-tekniken. Okända fäder och mödrar har trätt fram ur ibland sekelgammal tystnad och nya släktband har slutits. Detta har dock inte alltid varit helt oproblematiskt.

 

Dessutom kan DNA-topsning efter erhållna analysresultat ge upphov till nya frågor. Till exempel varför är den testade så nära släkt med andra testade personer? Förutom det uppenbara, att nära släktskap verkligen föreligger, kan det bero på att man i det glesbefolkade Norrland ofta får s k anförluster. Vilket i korthet innebär att två olika personer kan få resultat som visar på nära släktskap p g a att man i det förflutna har flera sammanfallande släktlinjer.

 

Låter detta förvillande, så låt inte det avskräcka, för det här med DNA-teknik är en helt ny vetenskap som öppnar stora möjligheter. Jag kan tänka mig att man med hjälp av en stort anlagd studie kan bidra till att lösa frågan om vilka som en gång i tiden befolkade Norr- och Västerbottens kustland.

 

Bokpresentationen som samlade 15-20 personer var ett samarrangemang mellan Älvsbyns Forskarförening och Älvsbyns Bibliotek.

Anders Sandström