För det här året 2020, som ännu inte är till ända, finns det skäl citera drottning Elisabeths ord om ett ”Annus horibilis”. Först har vi Corona-pandemin som under första halvåret spred sig som en löpeld över världen. Inget har varit sig likt detta år med många sjuka och döda, även om Älvsbyns kommun klarat sig rätt bra. Sedan kom problem med oseriös bärverksamhet i Vidsel under sommaren, vilket satte samhället och kommunen på kartan i riksmedia som Aftonbladet och Dagens Nyheter. Slutligen som ytterligare börda kom den stora branden på Polarbröd natten mellan den 23 och 24 augusti, då stora delar av tätorten stängdes under måndagen. En stor tragedi för alla anställda, företag, och samhälle! Forskarföreningens publika verksamhet upphörde i stort sett efter årsmötet den 9 mars. P g a Corona-risken har all verksamhet gått på sparlåga, endast Byabladet har kommit ut tack vare Gun och några andra eldsjälar. I slutet av augusti har vi haft ett styrelsemöte med endast ordinarie medlemmar för att dra upp riktlinjer inför den kommande hösten. Här framkom bl a följande;
• p g a rådande Coronaläge väntar vi med att dra igång måndagsträffar och cirkelverksamhet tills vidare.
• vi ska försöka fullfölja höstens inplanerade styrelsemöten om bara inte smittoläget föränd ras till det sämre.
• vidare så uppmanar vi medlemmarna att ta del av vår hemsida, där vi ska försöka förmedla eventuella nyheter.
• slutligen vill vi också slå ett slag för Byabladet och att alla medlemmar som har något att berätta bidrar med detta och hör av sig till vår redaktör. Låt mig också avslutningsvis peka på att allt inte bara är mörker och elände, Experterna förutser massvaccinering mot Corona med början redan i januari och förhoppningsvis lättnader i restriktioner. Vad gäller bärsäsongen, som snart är över, så har den varit mycket bra med god tillgång på hjortron, blåbär och lingon. Sist men inte minst viktigt – Polarbröd kommer att resa sig ur askan!
Anders Sandström
Ordförande