Det planerade höstmötet i november är t.v. inställt p.g.a. lokalbrist.