Manjärvs sonen, författaren Uno Westerlund deltar vid årsmötet den 28 mars
och signerar sin nya memoarbok:
Från periferin till centrum-där jag var med