Under vecka 42 har en representant för den digitala forskningstjänsten Arkiv Digital rest runt i länet och informerat om möjligheterna till släkt- och lokalhistorisk forskning på nätet. Initiativtagare till denna turné är föreningen DIS Nord, där DIS står för Datorhjälp i släktforskningen, och i onsdags var det älvsbybornas tur. Älvsbyns Forskarförening hade i samarbete med ABF Älvsbyn anordnat ett välbesökt informationsmöte i Fluxens matsal på kvällen den 17 oktober.

 

Deltagarna som var 43 till antalet fick bl a veta lite om företaget Arkiv Digital, som bildades år 2005 och nu har 40 anställda samt som har till affärsidé att tillhandahålla gamla arkivhandlingar digitalt. Till dags dato har man färgfilmat ca 80 miljoner bilder, vilket motsvarar 16 hyllkilometer handlingar, vilket är ungefär 1,6 procent av hela landets samlade arkivbestånd. Således en enorm arbetsuppgift som föreligger.

 

De församlade fick också veta vilken enorm utveckling som har skett på tillgängligheten till kyrkligt arkivmaterial under drygt hundra år. Till en början förvarades det mesta av detta lokalt i kyrkor och prästgårdar, där det var utsatt för allehanda risker som brand, fukt eller hungriga möss. Omkring förra sekelskiftet inrättades dock ett antal landsarkiv dit alla lokala arkiv fraktades. För norra Sverige blev det till Landsarkivet i Härnösand som intresserade forskare fick resa.

 

I mitten av 1950-talet lät mormonerna i USA filma samtliga svenska kyrkoarkiv och skänkte en masterkopia till Riksarkivet, som sedan kopierades och distribuerades till samtliga länsbibliotek. Även privata kunde få köpa kopior för att rulla mikrofilm och forska om sina förfäder. Nästa steg blev att konvertera dessa filmer till mikrokort, som var något lättare och snabbare att hantera. Båda dessa lösningar krävde dock tillgång till betraktningsapparater. Det var först på 1990-talet som nästa steg kom som revolutionerade forskningen på gräsrotsnivå. Då började man digitalisera arkivmaterial i svartvitt och på 2000-talet skedde detta i färg av Arkiv Digital. Nu kunde alla sitta hemma vid köksbordet och källforska på nätet, forskningen blev något av en folkrörelse.

 

Inför framtiden siade kvällens föreläsare Niklas Hertzman om att ännu mer material kommer att filmas samt att det ska bli lättare att hitta rätt via ny programvara och registersökning. Ett exempel på nytt material är företagets förvärv av rättigheterna till de flygfotograferingar som olika företag företog allt från 1940-talet. Nästan varenda by och hus i Sverige finns fotograferat och det kommer att släppas inom kort.

 

En informativ kväll, med avbrott för fika, avslutades sedan med en frågestund.

 

Anders Sandström