Till följd av coronapandemin och
Folkhälsomyndighetens rekommendationer
(krav) på max åtta personer
vid sammankomster kan vi tyvärr
inte hålla årsmötet inom föreskriven tid, vilket
enligt stadgarna är senast vid mars månads
utgång. Årsmötet 2021 var inplanerat
till den 9/3 men i nuläget kan vi inte säga när
det kan hållas. Det här är både en hälsofråga
och en demokratifråga. Våra medlemmar
måste kunna delta på ett årsmöte utan att
känna oro för sin hälsa. Det är likadant med
”Öppet hus” under måndagseftermiddagar i
Forskarhörnan. Vi kan inte öppna upp dessa
sammankomster under rådande omständigheter.
Förhoppningsvis blir det bättre när folk
blir vaccinerade och vi närmar oss sommarhalvåret.
Detta virus verkar ju delvis vara
säsongsberoende. Vi hör av oss i god tid före
årsmötet – när det nu kan hållas. I nuläget vet
ingen när detta kan ske.
Anders Sandström/ordf