Några motorprofiler vid förarmöte 1957. I bakgrunden syns E. Nybergs “Norrbottensgård” och gaveln på Viklunds hyresfastighet. Den lilla flickan vid Ragnar Medin är hans dotter Inger.

Bildens ägare: ÄMS, Jan Öberg