Nästa års släktforskardagar till Norrland

ume2016webbNu är det klart var nästa års Släktforskardagar kommer att hållas – Umeå kommer att vara värdstaden 2016.

Släktforskardagarna 2016 arrangeras av Södra Västerbottens Släktforskare i samarbete med Nolia AB, med stöd av Sveriges Släktforskarförbund.

Tidigare i augusti

För att Släktforskardagarna inte ska krocka med Sveriges Hembygdsförbunds hundraårsjubileum kommer dagarna förläggas något tidigare än normalt 2016 – det är lördagen 20 augusti och söndagen den 21 augusti som gäller.

Arrangemanget kommer att ta plats i Nolias lokaler i Umeå.