Om oss

Älvsbyns forskarförening

Älvsbyns forskarförening

Bildades augusti 2006. Vi har i dagsläget (nov. 2021) 211 medlemmar, med främsta uppgift att främja släkt- & bygdeforskningen i Älvsbyområdet.

Medlemsavgift 150:-/år Ungdomar t.o.m. 25 år 50,-
Bankgiro 5948-4709
Stadgar >

Styrelsen >

Information för medlemmar, bouppteckningsregister samt protokoll (OBS, Lösenord-skyddat!)

Här finns senaste numret, och även tidigare nummer av Byabladet

Glömt lösenordet? Kontakta ordföranden.

Bli medlem!

Stöd släkt- & bygdeforskningen i Älvsbyområdet, få tillgång till släktforskarmaterial, gamla fotografier och hjälp till att dokumentera bygdens historia. Som medlem får du ta del av material föreningen publicerar samt förfogar över i Forskarhörnan och Forskargrottan på Älvsbyns bibliotek. Där finns även tillgång till Arkiv Digital och Svar samt Ancestry
Medlemsanmälan! >
Kontakta någon i styrelsen > för anmälan av medlemskap eller e-posta medlemsanmälan! >

Varmt välkommen!

Forskarhörnan, Älvsbyns bibliotek

Öppettider som biblioteket.

Släktforskarhjälp under januari – april samt sept – nov

Måndagar kl 15.00 – 17.30

Forskargrottan tillgänglig under hela året.

Forskargrottan har nu nya datorer med Windows 10.

Som medlem kan du låna nyckel i informationsdisken.