I klammeri med rättvisan

Mona Bergman

Mona Bergman är arkivarie vid Riksarkivet i Härnösand.

Hur hittar man information om människor från det förflutna som hamnat i klammeri med rättvisan? Vad kan man hitta i fängelsernas arkiv och hur söker man sig vidare om man till exempel har hittat att någon förfader hamnat i klammeri med rättvisan och vill veta mer? Mona Bergman berättar om arkiven från norrländska fängelser, poliser och domstolar.