Tankar om det gångna året och lite om framtiden

Den här tiden på året, när endast en månad återstår av 2019, så kan det vara idé att summera det gångna året och försöka blicka in lite i framtiden. Låt oss först konstatera att året, förutom sedvanligt öppet hus måndagar, varit fyllt med aktiviteter som DNA-kurs i feb, deltagande i nationaldagsfirandet, deltagande i arkeologidagen den 25 aug samt en uppskattad höstresa till Furunäs i Piteå och släktforskarcafé under hösten. Dessutom kommer som vanligt en kalender för nästa år. En nyhet är skriften om Nyfors som även den ligger klar!

Däremot har vi inte haft något höstmöte, vilket ytterst går tillbaka på att vi inte i tid fick tag på någon lämplig lokal. Vi får inte längre använda oss av Fluxens matsal som är stängd och håller på att inredas till gym. Vidare visade sig Polar Hotell vara alltför kostsamt. Tänkbara framtida alternativ är PRO:s lokal på Älvåsvägen, som rymmer ca 80 personer, eller Johannesgården, som rymmer 50-55 personer.

Måndag den 11 nov hade vi bjudit in kommunalrådet Thomas Egmark till Forskarhörnan på biblioteket för utbyte av information. Vi tyckte det var viktigt att han fick lite närmare inblick i vår verksamhet. Vi hade också en förhoppning att få veta lite om bibliotekets framtida placering, blir det kvar på Fluxen eller kommer det att flyttas. Vi kunde konstatera att några beslut inte är fattade i denna för oss så viktiga fråga och att bibliotekets framtid inte är huggen i sten oavsett de rykten som florerar. Vidare fick vi veta att lokaler i kommunhuset gratis kan ställas till föreningens disposition för årsmöten och andra större sammankomster.

Sammanfattningsvis så var det här ett bra möte och vi hoppas naturligtvis att biblioteket blir kvar på sin nuvarande plats och i sin nuvarande funktion. Vi kan inte nog betona vikten av detta och intyga att biblioteket och dess personal är ett viktigt kulturcentrum både för de boende på Fluxen, medlemmarna i forskarföreningen och för alla medborgare i kommunen!

Nästa stora begivenhet blir naturligtvis årsmötet och till dess ska vi naturligtvis ha ordnat fram en lämplig lokal för denna vanligtvis så välbesökta sammankomst. Sedan får vi åter påminna om kalender för 2020 och skriften om Nyfors, som kommer att finnas till salu vid första advent och är lämpliga julklappar till alla och envar. Med dessa slutord vill jag och hela styrelsen önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Ordf