Under vecka 42 kommer en representant, Niklas Hertzman från Arkiv Digital, att besöka Norr- och Västerbotten och informera om internettjänsten Arkiv Digital online.

Detta görs i samarbete med DIS-Nord, Älvsbyns Forskarförening och ABF-Älvsbyn. OBS! Alla Intresserade! även icke medlemmar välkomna.

Plats: Matsalen Fluxen Älvsbyn. 
Onsdag den 17 oktober kl 18.00-20.30
OBS. Anmälan senast den 12 oktober
till Gun Jonsson (gunjons@telia.com)
eller tel. 070-320 77 56

Fika serveras: Kaffe och smörgåsar, 50 kr.