Saxat från Pite-Tidningen

Har du svårt att öppna innehållet på Byakistan så klicka på Filstruktur.

Digitala byakistan är nu ute på nätet

GULDGRUVA. Snart finns en stor del av Älvsbyns historia tillgänglig på internet för kommuninvånare och andra som vill veta mer om bygden. Det unika projektet att skapa en digital byakista med text och bild pågår för fullt på fritids- och kulturkontoret. ÄLVSBYN (PT)

Projekt är nu avslutat avseende den databaserade byakistan som bildligt sett är bottenlös och rymmer hur mycket som helst.
– Från kommunarkivet har vi tagit fram byahandlingar i original från 1800-talet, som dåtidens byamän noggrant nedtecknat, berättar projektledare Sara Stenlund.

Gammelsvenska

– Eftersom det inte är så enkelt att läsa de handskrivna dokumenten på gammelsvenska, renskriver jag dem i tur och ordning så att de blir läsbara. Tanken är att både original och renskrivningar ska läggas in i databasen så att man kan söka på exempelvis ett namn eller en ort och få fram det man är ute efter.
– På samma sätt jobbar jag med köpmannaföreningens gamla dokument från 1900-talets början och andra värdefulla historiekällor, till exempel om järnvägen i Älvsbyn.

Digert bildmaterial

Projektassistent Tomas Granström har koncentrerat sig på att fylla den digitala byakistan med bildmaterial, som ska stoppas in i kommunens blivande bilddatabas.
– Vid det här laget har jag lagt in cirka 4 000 fotografier av olika kvalitet från 1900-talets början och fram mot 1980-talet. Problemet är att hitta äldre kommuninvånare som kan identifiera de äldsta händelserna, byggnader och personer på bilderna, säger han.
– I det fallet har jag ett ovärderligt samarbete med medlemmarna i Älvsby Forskarförening. De har ett brett kontaktnät som jag kan använda mig av.
Enskilda Älvsbybor har också bidragit med material till byakistan.
– Vi har till och med fått in några super-8-filmer, fina amatörfilmer från bland annat motocrosstävlingar på 1960-talet. De äldsta filmerna från 1930-talet har vi vidarebefordrat till filmarkivet i Grängesberg och bara behållit kopiorna, berättar Tomas Granström.

”Släng ingenting!”

Trots att byakistan börjar vara ganska innehållsrik vid det här laget uppmanar Sara Stenlund och Tomas Granström fler kommuninvånare att lämna in bidrag:
– Släng inga gamla dokument eller bilder! Ge dem till oss så att vi får föra in dem i databasen och göra Älvsbyns samlade historia ännu mer detaljerad och intressant.
– Ju mer information byakistan innehåller, desto viktigare funktion kommer den att ha, inte minst för det uppväxande släktet ute i skolorna.

Piteå-Tidningen på nätet: 2008-02-09 00:00 Av Britt Lindgren Blom