Byakistan

Byakistan är en unik samling med gamla dokument, fotografier och filmer från Älvsbybygden. Här kan den som söker hitta uppgifter om nästan vad som helst som rör Älvsbyns historia.

Byakistan kom till genom ett projekt och blev färdig 2008. Projektledare var Sara Stenlund och projektassistent var Tomas Granström. Älvsbyns Forskarförening bidrog med mycket material och kunskap. Andra föreningar, kommunen, företag och privatpersoner bidrog också.

Till Byakistan