Kontakt

Ordförande
Carin Blom
cablo@telia.com
Tel 070-308 90 18

Vice Ordförande
Ulrica Hamsch
hamschan8@gmail.com

Sekreterare
Monika Jonsson
monika.jonsson@telia.com

Kassör
Catharina Berggren
catharina.b4567@gmail.com

Ordinarie ledamot
Börje Isaksson
borjeisaksson@telia.com

Ordinarie ledamot
Helena Stenberg
hstenberg@hotmail.com

Ordinarie ledamot
Margareta Johansson
johansson51@gmail.com

Ersättare
Erik Skoglund
erik.skoglund@bahnhof.se

Ersättare
Kerstin Strömgren
kerstin_stromgren@hotmail.com

Ersättare
Inger Öhlund
ingerohlund52@gmail.com

Ersättare
Kerstin Backman
kerstinbackman4@gmail.com

Ersättare
Fred Björk

Redaktör för Bya-Bladet
Elisabet Nordebo
elisa.nordebo@gmail.com
Tel 070-614 86 78

Adress
Älvsbyns Forskarförening
c/o Biblioteket
Skolgatan 23
942 31 Älvsbyn