GDPR

Nya data-förordningen

Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person

Så hanterar vi personuppgifter

Personuppgifter såsom namn, postadress, mail-adress, och telefonnummer samlas in till vårt medlemsregister.

Medlemskap i föreningen söks genom att fylla i ansökan på föreningens hemsida, separat blankett i Forskarhörnan eller via mail till föreningen. Därmed ges samtycke att föreningen får hantera lämnade personuppgifter.

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet och bl.a. för att distribuera Byabladet. Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem.

De personuppgifter som lämnas vid anmälan till kurs/studiecirkel, skickas vidare till det studieförbund som administrerar kursen/studiecirkel. Föreningen lämnar inte ut personuppgifter utan samtycke.

Personuppgiftsansvarig är Älvsbyns Forskarförening

Begära ut registerunderlag

Vill du begära ut ett underlag på vilka uppgifter vi har registrerade om dig via vår webbplats kan du göra det här. Du kan även begära att vi tar bort uppgifter sparade om dig i våra system (om inte annan lag står över) samt korrigera felaktiga uppgifter genom att använda funktionen nedan.