Dataskyddspolicy

Dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person

Så hanterar vi personuppgifter
Personuppgifter såsom namn, postadress, mail-adress, och telefonnummer samlas in till vårt medlemsregister.

Medlemskap i föreningen söks genom att fylla i ansökan på föreningens hemsida, separat blankett i Forskarhörnan eller via e-mail till föreningen. Därmed ges samtycke att föreningen får hantera lämnade personuppgifter.

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet och bl.a. för att distribuera Bya-Bladet. Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem.

De personuppgifter som lämnas vid anmälan till kurs/studiecirkel, skickas vidare till det studieförbund som administrerar kursen/studiecirkel. Föreningen lämnar inte ut personuppgifter utan samtycke.

Personuppgiftsansvarig är Älvsbyns Forskarförening.